pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା
ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଆଜିକା ସମୟକୁ ନେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ....

4.7
(53)
51 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
4189+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା

538 4.8 2 ମିନିଟ୍
03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୨

353 4.5 2 ମିନିଟ୍
08 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୩

304 5 3 ମିନିଟ୍
15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା:-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା:-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା- ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା - ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା -୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କଥା - ୧୯(ଶେଷ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked