pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ତୁ ମୋ ଜୀବନ
ତୁ ମୋ ଜୀବନ

ତୁ ମୋ ଜୀବନ

ଏ ସମ୍ଭାଳ ନିଜକୁ, ହା.ହା.. ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେବେ ଯେବେ ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ନା ସେବେ ମୋ ହୃଦୟ ବହୁତ ଜୋର୍ ରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ଧକ୍ ଧକ୍ ହୁଏ ,ଆଉ ମୋ ପେଟରେ ଯେମିତି ୧୦୦୦ ପ୍ରଜାପତି ଏକା ସହିତ ଉଡି଼ବୁଲୁଛନ୍ତି ..! ତୁମ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ...

4.9
(7.1K)
14 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
3.0L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ

5K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
07 ଜୁଲାଇ 2022
2.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୨

3K+ 4.9 10 ମିନିଟ୍
09 ଜୁଲାଇ 2022
3.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୩

3K+ 4.9 11 ମିନିଟ୍
11 ଜୁଲାଇ 2022
4.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୪

3K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
14 ଜୁଲାଇ 2022
5.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୫

3K+ 4.8 9 ମିନିଟ୍
16 ଜୁଲାଇ 2022
6.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭାଗ ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ