pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ତୁ କହିଦେ ଥରେ ମୋତେ I Love you..💞
ତୁ କହିଦେ ଥରେ ମୋତେ I Love you..💞

ତୁ କହିଦେ ଥରେ ମୋତେ I Love you..💞

ଅସକ -ବାପା, ମା" ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ବହୁତ ଗେଲ୍ହା ରେ ବଢିଛି, ଦଶମ ପାସ୍ କରି ସାରିବା ପରେ, କଲେଜ ଗଲା,। ନୂଆ କଲେଜ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ, ସବୁକିଛି ତା ଜୀବନ ରେ ନୂଆ ଆସିଗଲା, କିଛି ଦିନ କଲେଜ ରେ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ନଜର ରେ ଆସିଲା ତା ...

4.8
(22)
4 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1186+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତୁ କହିଦେ ଥରେ ମୋତେ I Love you..💞

414 4.3 2 ମିନିଟ୍
13 ଜୁଲାଇ 2021
2.

ତୁ କହିଦେ ଥରେ ମୋତେ I LOVE YOU 💞

340 5 1 ମିନିଟ
14 ଜୁଲାଇ 2021
3.

ତୁ କହିଦେ ଥରେ ମୋତେ I LOVE YOU 💞

432 5 1 ମିନିଟ
15 ଜୁଲାଇ 2021