pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ )
ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ )

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ )

ଆଜି ଲିପି ର ମନ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ । କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି କୌଣସି କାମରେ ତାର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା । ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ଶହେ ଥର ଦୁଆର ମୁହଁ କୁ ଆସି ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ । ତାର ଏପରି ହାବଭାବ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ମିନତି । ଆଉଥରେ ...

4.9
(5.6K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
96223+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ )

2K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
07 ଜାନୁୟାରୀ 2023
2.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ) - ୨

1K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
08 ଜାନୁୟାରୀ 2023
3.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୩

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
09 ଜାନୁୟାରୀ 2023
4.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ) - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ) -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked