pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ତୁ ଆଉ  ମୁଁ
ତୁ ଆଉ  ମୁଁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ  ରେ   ୧ ନମ୍ୱର୍ ପ୍ଲାଟ ଫର୍ମ ରେ   ଟ୍ରେନ ର ଅପେକ୍ଷା ରେ ଥାଏ  ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ  ଝିଅ  ଲିପି  ,  ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଶଙ୍ଖା   ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ...

4.9
(4.5K)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.6L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ

5K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୨)

4K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
05 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୩ )

3K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
06 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ତୁ ଆଉ (ମୁଁ ଭାଗ -୪)

3K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
07 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
5.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୫)

3K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
6.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ତୁ ଆଉ (ମୁଁ ଭାଗ -୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୧୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ