pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ତୁ ଆଉ  ମୁଁ
ତୁ ଆଉ  ମୁଁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ  ରେ   ୧ ନମ୍ୱର୍ ପ୍ଲାଟ ଫର୍ମ ରେ   ଟ୍ରେନ ର ଅପେକ୍ଷା ରେ ଥାଏ  ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ  ଝିଅ  ଲିପି  ,  ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଶଙ୍ଖା   ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ...

4.9
(5.2K)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
187504+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ

6K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୨)

4K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
05 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୩ )

4K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
06 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ତୁ ଆଉ (ମୁଁ ଭାଗ -୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ତୁ ଆଉ (ମୁଁ ଭାଗ -୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ (ଭାଗ -୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୧୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ - ୧୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୧୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ - ୧୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୧୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ( ଭାଗ -୨୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked