pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ 💖
ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ 💖

ଆରେ ଓ ମହାରାଣୀ ଚାଲ୍ ଉଠ ଏଥର l କୋଉଠିକାର ମହାରାଣୀ ନୁହଁ ତୁ...! ଏତକ କହି ଜଣେ 40 ବର୍ଷ ର ମହିଳା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭରିଥିବା ବାଲଟି କୁ ଗୋଟେ ଶୋଇଥିବା ଝିଅ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲା l ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଝିଅଟି ତରବର ହୋଇ ତଳୁ ଉଠି ବସିଗଲା l ...

4.9
(21.7K)
14 ಗಂಟೆಗಳು
ପଢିବା ସମୟ
489072+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧ ) 💖

3K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023
2.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୨ ) 💖

2K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023
3.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୩ ) 💖

2K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023
4.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୪ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୫ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୬ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୭ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୮ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୯ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୦ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୧ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୨ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୩ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୪ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୫ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୬ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୭ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୮ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୧୯ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ( ଭାଗ ୨୦ ) 💖

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked