pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତାରଣାର 
 The story of reborn
ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତାରଣାର 
 The story of reborn

ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତାରଣାର The story of reborn

ଧାରାବାହିକ

କୀର୍ତ୍ତିକା ଜାଣିନଥିଲା କି ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ଦୂରତ୍ୱ ବଢିଯାଏ | ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେ ଜୀବନ କୀର୍ତ୍ତିକା ର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି | ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭଲ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ତାର ଭଲପାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇଗଲା | THE STORY OF REBORN ...

4.9
(3.0K)
9 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
54654+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

THE STORY OF REBORN (ଭାଗ -1)

1K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
2.

THE STORY OF REBORN (ଭାଗ - 2)

997 4.9 3 ମିନିଟ୍
28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
3.

THE STORY OF REBORN (ଭାଗ - 3)

851 5 3 ମିନିଟ୍
31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

TSOR.....ଭାଗ - 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

TSOR.....ଭାଗ - 5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

TSOR.....ଭାଗ - 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

TSOR.....ଭାଗ - 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

TSOR.....ଭାଗ - 8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

TSOR.....ଭାଗ - 9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

TSOR.....ଭାଗ - 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

TSOR.....ଭାଗ - 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

TSOR.....ଭାଗ - 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

TSOR.....ଭାଗ - 13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

TSOR.....ଭାଗ - 14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

TSOR.....ଭାଗ - 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

TSOR......ଭାଗ - 16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

TSOR......ଭାଗ - 17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

TSOR.....ଭାଗ - 18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

TSOR ......ଭାଗ - 19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

TSOR.....ଭାଗ - 20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked