pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତାରଣାର 
 The story of reborn
ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତାରଣାର 
 The story of reborn

ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତାରଣାର The story of reborn

ଧାରାବାହିକ

କୀର୍ତ୍ତିକା ଜାଣିନଥିଲା କି ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ଦୂରତ୍ୱ ବଢିଯାଏ | ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେ ଜୀବନ କୀର୍ତ୍ତିକା ର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି | ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭଲ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ତାର ଭଲପାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇଗଲା | THE STORY OF REBORN ...

4.9
(444)
4 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
18.1K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

THE STORY OF REBORN (ଭାଗ -1)

896 4.9 3 मिनट
25 मार्च 2022
2.

THE STORY OF REBORN (ଭାଗ - 2)

632 4.8 3 मिनट
28 मार्च 2022
3.

THE STORY OF REBORN (ଭାଗ - 3)

543 5 3 मिनट
31 मार्च 2022
4.

TSOR.....ଭାଗ - 4

541 5 3 मिनट
03 अप्रैल 2022
5.

TSOR.....ଭାଗ - 5

508 4.8 3 मिनट
06 अप्रैल 2022
6.

TSOR.....ଭାଗ - 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

TSOR.....ଭାଗ - 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

TSOR.....ଭାଗ - 8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

TSOR.....ଭାଗ - 9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

TSOR.....ଭାଗ - 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

TSOR.....ଭାଗ - 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

TSOR.....ଭାଗ - 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

TSOR.....ଭାଗ - 13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

TSOR.....ଭାଗ - 14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

TSOR.....ଭାଗ - 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ