pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ
ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ

ଧାରାବାହିକ

ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା - ଇଲୋ ତା ବାପା କ'ଣ ବାଟ ଓଗଳା ମୁଦି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନି ଯେ ତାକୁ ପହଡେ ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ରେ ଛିଡ଼ା କରେଇ ରଖିଛ?ତାଙ୍କ ପଦ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ମିନା କହୁଥିଲେ - ହଁ ପରା,ବୋପା ଘରୁ ଏତିକି ଶିଖି ...

4.9
(347)
58 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
25009+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ (ଭାଗ - ୧)

3K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
18 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ (ଭାଗ - ୨)

3K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
21 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୩)

3K+ 5 5 ମିନିଟ୍
25 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ (ଭାଗ - ୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୧୦) ଶେଷ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked