pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ତନୁଜା ର ବାହାଘର...
ତନୁଜା ର ବାହାଘର...

ତନୁଜା ର ବାହାଘର...

ସଞ୍ଜ ବେଳିଆ ଜହ୍ନ ଉଇଁ ଆସିଲାଣି ଆକାଶକୁ, ଆକାଶରେ ତାରା ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଜହ୍ନ ଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ମନ ହେଉଛି ଆକାଶରୁ ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ... ହେଲେ କଣ ଜହ୍ନକୁ ହାତ ପାଇବ ଯେ ମୋର, ସେ ତ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି... ସେମିତି ମୋ ...

4.8
(255)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
13754+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର...

1K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
07 ନଭେମ୍ବର 2022
2.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

1K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
08 ନଭେମ୍ବର 2022
3.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
11 ନଭେମ୍ବର 2022
4.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର.....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର.....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର.....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର.....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ତନୁଜା ର ବାହାଘର..... (ଶେଷ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked