pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ତମ ପ୍ରେମରେ......
ତମ ପ୍ରେମରେ......

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ପ୍ର - ଧାରାବାହିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩

ଆଜି ଏକୋଇଶି ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲା ସ୍ମୃତିରେଖା। ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ କୋଉ ସ୍ଵର୍ଗର ଅପସରୀ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ହେଲେ କହନ୍ତି ନା.... ଭଗବାନ୍ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ କରି ଥାଆନ୍ତି ତା ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁଣ ରଖି ଦେଇ ...

4.9
(538)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
10.9K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

706 4.8 5 ମିନିଟ୍
02 ଅଗଷ୍ଟ 2023
2.

ତମ ପ୍ରେମରେ.......

507 4.8 5 ମିନିଟ୍
03 ଅଗଷ୍ଟ 2023
3.

ତମ ପ୍ରେମରେ.......

470 4.7 5 ମିନିଟ୍
04 ଅଗଷ୍ଟ 2023
4.

ତମ ପ୍ରେମରେ.......

477 4.7 5 ମିନିଟ୍
05 ଅଗଷ୍ଟ 2023
5.

ତମ ପ୍ରେମରେ.......

484 5 5 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2023
6.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ତମ ପ୍ରେମରେ.......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ତମ ପ୍ରେମରେ......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ