pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା"... ଭାଗ:- ୧
"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା"... ଭାଗ:- ୧

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା"... ଭାଗ:- ୧

ଜୀବନରେ କିଛି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ୍ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଭଲ-ମନ୍ଦ, ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଆଶା-ନିରାଶା ଏବଂ ଭାଗ୍-ଦୌଡର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ଯ କରିଚାଲିବା ...

4.9
(145)
58 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
3757+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା"... ଭାଗ:- ୧

509 5 5 ମିନିଟ୍
24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା" (ଭାଗ:- ୨)

404 5 5 ମିନିଟ୍
25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା " (ଭାଗ :- ୩)

399 5 5 ମିନିଟ୍
25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା " (ଭାଗ:- ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା" (ଭାଗ :- ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା "( ଭାଗ :- ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା" (ଭାଗ :- ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା " ( ଭାଗ :- ୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

"ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା" ( ଭାଗ :- ୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

" ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସୌମ୍ୟା" ( ଭାଗ :- ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked