pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସ୍ୱର୍ଗ ର ଲାଇବ୍ରେରୀ
ସ୍ୱର୍ଗ ର ଲାଇବ୍ରେରୀ

ସ୍ୱର୍ଗ ର ଲାଇବ୍ରେରୀ

ଧାରାବାହିକ

ଅନୁବାଦ

ଅଲଗା ଗ୍ରହ ରୁ ଆସିଥିବା ବିପିନି କଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିଜର ଜାଗା ବନେଇପାରିବ ? କଣ ତାକୁ ଏଠି କେହି ସାଥି ମିଳିବ ? ବିପିନି କୁ କଣ ତା ଯାଦୁଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଜାଣିବା ଲାଗି ପଢନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ର ଯାଦୁ......

4.7
(362)
8 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
16.5K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭାଗ -1 (ନୂତନ ଶରୀର ର ପ୍ରାପ୍ତି )

532 4.8 7 ମିନିଟ୍
03 ନଭେମ୍ବର 2021
2.

ଭାଗ -2 ( ସ୍ୱର୍ଗ ର ଉପହାର )

279 4.8 8 ମିନିଟ୍
03 ନଭେମ୍ବର 2021
3.

ଭାଗ -3 ( ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚୋରି )

248 4.8 8 ମିନିଟ୍
03 ନଭେମ୍ବର 2021
4.

ଭାଗ -4 ( ରିତେଶ ର ହାର )

227 5 7 ମିନିଟ୍
04 ନଭେମ୍ବର 2021
5.

ଭାଗ -5 ( ରେଣୁ ର ସବକ )

253 4.6 8 ମିନିଟ୍
06 ନଭେମ୍ବର 2021
6.

ଭାଗ - 6.. ( ଚାକର ର ରାଗ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଭାଗ -7 ( ଆରବ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଭାଗ -8 ( ଥାପଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଭାଗ-9 ( ଓଲଟା ପ୍ରହାର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଭାଗ-10 ( ସମ୍ରାଟ ଙ୍କ ବଂଶଧର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଭାଗ - 11 ( ଅଲାଯୁଗ ଛାତ୍ର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଭାଗ - 12 ( ସଠିକ ଟେକନିକ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଭାଗ - 13 ( ସ୍ୱର୍ଗ ର ଧ୍ୟାନ କଳା )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଭାଗ - 14 ( ଶୁଦ୍ଧିକରଣ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଭାଗ - 15 ( ଚମତ୍କାର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ