pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସ୍ୱର୍ଗ ର ଲାଇବ୍ରେରୀ
ସ୍ୱର୍ଗ ର ଲାଇବ୍ରେରୀ

ସ୍ୱର୍ଗ ର ଲାଇବ୍ରେରୀ

ବିପିନି କୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ଆଗାମୀ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି... କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିପିନି ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ.. ବିପିନି କୁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର.. ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ...

4.6
(645)
14 മണിക്കൂറുകൾ
ପଢିବା ସମୟ
26238+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭାଗ -1 (ନୂତନ ଶରୀର ର ପ୍ରାପ୍ତି )

732 4.8 7 മിനിറ്റുകൾ
03 നവംബര്‍ 2021
2.

ଭାଗ -2 ( ସ୍ୱର୍ଗ ର ଉପହାର )

353 4.8 8 മിനിറ്റുകൾ
03 നവംബര്‍ 2021
3.

ଭାଗ -3 ( ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚୋରି )

301 4.8 8 മിനിറ്റുകൾ
03 നവംബര്‍ 2021
4.

ଭାଗ -4 ( ରିତେଶ ର ହାର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ -5 ( ରେଣୁ ର ସବକ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ - 6.. ( ଚାକର ର ରାଗ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ -7 ( ଆରବ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ -8 ( ଥାପଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ-9 ( ଓଲଟା ପ୍ରହାର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ-10 ( ସମ୍ରାଟ ଙ୍କ ବଂଶଧର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ - 11 ( ଅଲାଯୁଗ ଛାତ୍ର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ - 12 ( ସଠିକ ଟେକନିକ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ - 13 ( ସ୍ୱର୍ଗ ର ଧ୍ୟାନ କଳା )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ - 14 ( ଶୁଦ୍ଧିକରଣ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ - 15 ( ଚମତ୍କାର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ - 16 ( ଦଣ୍ଡ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ - 17 ( ଧୋକା )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ -18 ( ଷଡଯନ୍ତ୍ର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ -19 ( ଛୋଟ କଥା ! )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ - 20 ( ସୁଚି ଭେଦନ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked