pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସ୍ବପ୍ନ ର ରାଣୀ 💖 (୧)
ସ୍ବପ୍ନ ର ରାଣୀ 💖 (୧)

ସ୍ବପ୍ନ ର ରାଣୀ 💖 (୧)

ପ୍ର - ଧାରାବାହିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩

ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଙ୍କୁ 🙏🙏 । ମୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏକ ନୂତନ ଧାରାବାହିକ । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ଧରଣର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବି । ଆଶା ଆପଣମାନେ ପୁଣିଥରେ ସ୍ନେହ, ଭଲପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ଘଟିଛି ...

4.9
(555)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
6.4K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୧)

482 5 5 ମିନିଟ୍
03 ଅଗଷ୍ଟ 2023
2.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୨)

322 4.7 5 ମିନିଟ୍
04 ଅଗଷ୍ଟ 2023
3.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୩)

279 4.8 5 ମିନିଟ୍
05 ଅଗଷ୍ଟ 2023
4.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୪)

233 5 5 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2023
5.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୫)

207 5 5 ମିନିଟ୍
07 ଅଗଷ୍ଟ 2023
6.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ସ୍ବପ୍ନର ରାଣୀ 💖 (୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ