pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା
ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା

ଝିଅ ମାନେ ଭାରି ଫୁଲେଇ ନା l କଥା କଥାରେ ଫୁଲେଇ ହେବା ଗୁଣ ଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ରୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ l  ପେଟ ରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା l ପ୍ରେମ ମାମଲା ରେ ଟିକେ ଅଧିକ l ଉପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ...

4.9
(5.2K)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
326069+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା-1

14K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
30 ଅଗଷ୍ଟ 2020
2.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --2

11K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
02 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
3.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --3

10K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
04 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
4.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା 5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା -10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା -15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା -16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked