pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସଉତୁଣୀ
ସଉତୁଣୀ

ସଉତୁଣୀ

ଧାରାବାହିକ

ଗୋଲାପ ପାଖୁଡା ରେ ସଜା ହୋଇଛି ଶେଜ।ପଲଙ୍କ ଉପରେ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ ବସିଛି ନବବଧୂ ଅନୁ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶା ନେଇ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତନ୍ମୟ ଙ୍କୁ। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବିନୁଠାରୁ ଶୁଣିଛି।ବିନୁ ପିଉସୀ ଝିଅ ...

4.8
(6.4K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
398672+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସଉତୁଣୀ ‌ (ଭାଗ - ୧)

11K+ 4.7 4 ମିନିଟ୍
30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୨)

9K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
02 ଅକ୍ଟୋବର 2021
3.

ସଉତୁଣୀ। (ଭାଗ - ୩)

9K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
05 ଅକ୍ଟୋବର 2021
4.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସଉତୁଣୀ (ଭାଗ - ୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ସଉତୁଣୀ ( ଭାଗ ୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked