pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସଟକଟ୍ ରୋଡ
ସଟକଟ୍ ରୋଡ

ସଟକଟ୍ ରୋଡ

ସମୟ ସେତବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟା ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଯିବା ହେତୁ ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ study light ଲଗାଇ ବହି ପଢୁଥିଲି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ମନୋଜର କଲ ଆସିଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲି ହଁ ମନୋଜ କହ ମନୋଜ ...

4.6
(57)
23 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
3781+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସଟକଟ୍ ରୋଡ

1K+ 4 3 ମିନିଟ୍
31 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ସଟକଟ୍ ରୋଡ - ୨

975 4.5 4 ମିନିଟ୍
02 ଫେବୃୟାରୀ 2022
3.

ସଟ କଟ୍ ରୋଡ - ୩

957 4.8 7 ମିନିଟ୍
10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ସଟକଟ୍ ରୋଡ - ୪ ( ଶେଷ ଭାଗ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked