pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା
ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା

ଧାରାବାହିକ

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା ,ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆଉ ମଧୁ ଦେବୀ ଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ। ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ର ସାଧାରଣ ଝିଅଟିର ,ହସ ଲୁହ ,ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି,ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ଭରା ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ର ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ହେଉଛି, ...

4.8
(35.0K)
16 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
3936053+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା

62K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
16 ନଭେମ୍ବର 2020
2.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା-ଭାଗ-୨

49K+ 4.6 3 ମିନିଟ୍
17 ନଭେମ୍ବର 2020
3.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା -ଭାଗ-୩

43K+ 4.6 4 ମିନିଟ୍
18 ନଭେମ୍ବର 2020
4.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା-ଭାଗ-୪(ହୋଷ୍ଟେଲ ଜୀବନ ର ଆରମ୍ଭ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୨)(ଫ୍ରେସର୍ସ ପାର୍ଟି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୬)(ବାସ୍କେଟ ବଲ ଟିମ ସିଲେକ୍ସନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ମିତା(ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ମିତା (ଭାଗ -୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked