pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସ୍ମୃତି ସାଗର
ସ୍ମୃତି ସାଗର

ସ୍ମୃତି ସାଗର

ଲାଗୁଛି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଧେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ   ସକାଳ ନ ଟା ବାଜିଲେ ବି  ଯାହା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟ  ସେ  ପୁଣି ଆଜି  ସାତ  ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ୍ଡୀ ।  ଓଃ ଏବେ ବୁଝପଡ଼ିଲା କି ଝିଅ ତେବେ ଆଜି ଘର କୁ ...

4.9
(7.7K)
6 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.5L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସ୍ମୃତି ସାଗର

2K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
18 ଡିସେମ୍ବର 2022
2.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ -୨

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
19 ଡିସେମ୍ବର 2022
3.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ -୩

1K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
20 ଡିସେମ୍ବର 2022
4.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ -୪

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
21 ଡିସେମ୍ବର 2022
5.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୫

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
22 ଡିସେମ୍ବର 2022
6.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ସ୍ମୃତି ସାଗର ଭାଗ - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ