pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସ୍ମୃତି ମହଲ
ସ୍ମୃତି ମହଲ

ଏହି କାହାଣୀ ଟି କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ତାର ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଘଟଣା ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦି ଦୈବାତ୍ ଏହି କାହାଣୀ ର କୋଉ ଅଂଶ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ସହ ମିଶୁଛି, ତେବେ ତାହା ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ...

4.8
(1.7K)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
109644+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧)

5K+ 4.4 4 ମିନିଟ୍
13 ଫେବୃୟାରୀ 2021
2.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୨)

4K+ 4.6 4 ମିନିଟ୍
14 ଫେବୃୟାରୀ 2021
3.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୩)

3K+ 4.6 6 ମିନିଟ୍
24 ଫେବୃୟାରୀ 2021
4.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ସ୍ମୃତି ମହଲ(ଭାଗ-୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked