pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସ୍ଵଲିଖିତ "କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ" ଗୁଡିକର କଲେକ୍ସନ

ସ୍ଵଲିଖିତ "କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ" ଗୁଡିକର କଲେକ୍ସନ

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପସାମାଜିକ
Madhumita "♌"
4.7
329 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 264 ରିଭିୟୁ
4771
2 ଘଣ୍ଟା
66 ଭାଗ
ଭୀଷଣ ଗରମ ରେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଧାର ଧାର। ମେଘ ଟା ଦି ଦିନ ହେଲା ଉଠେଇ ଛି କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ଆଜି ହବ ପ୍ରାୟ।ଲାଗିଲାଣି। ଝାଳୁଆ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ପଵନ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଜିବନ ଟା ଧନ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ଆକାଶ!!!!! ମୋ ପ୍ରିୟ ରୂପ ରେ ...
4771
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଭୀଷଣ ଗରମ ରେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଧାର ଧାର। ମେଘ ଟା ଦି ଦିନ ହେଲା ଉଠେଇ ଛି କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ଆଜି ହବ ପ୍ରାୟ।ଲାଗିଲାଣି। ଝାଳୁଆ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ପଵନ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଜିବନ ଟା ଧନ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ଆକାଶ!!!!! ମୋ ପ୍ରିୟ ରୂପ ରେ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରକୃତି ର ଅପରାହ୍ନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପାଉଜି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ତୁଳସୀ ଚା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ବିଲେଇ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
କରୋନା ରେ ପରିବା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ନାଲି କଲି କତି ଖାତା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଜାମୁ କୋଳି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭୂତାଣୁ ଛାୟା ରେ ଜୀବନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଚା ହିଁ ଚା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ତାପମାତ୍ରା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ