pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା
ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା

କଲେଜକୁ ବାହାରୁ ଥିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଇନା ରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସଜବାଜ ହେବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ନିରୁପମା କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଆଜି କଣ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଉଛୁ କଲେଜରେ କିଛି ପ୍ରଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କି । ସବ୍ୟସାଚୀ - ନା ବୋଉ ...

4.9
(5.0K)
8 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
127909+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୧

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
02 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୨

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
03 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୩

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
04 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା- ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଶ୍ରାବଣ ର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା- ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked