pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା
ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା

କଲେଜକୁ ବାହାରୁ ଥିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଇନା ରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସଜବାଜ ହେବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ନିରୁପମା କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଆଜି କଣ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଉଛୁ କଲେଜରେ କିଛି ପ୍ରଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କି । ସବ୍ୟସାଚୀ - ନା ବୋଉ ...

4.9
(4.6K)
8 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.1L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୧

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
02 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୨

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
03 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୩

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
04 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୪

1K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
05 ଅଗଷ୍ଟ 2022
5.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୫

1K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2022
6.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା- ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଶ୍ରାବଣର ସ୍ମୃତି ଛିଟା - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ