pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଶିଖା
ଶିଖା

ଶିଖା

ପ୍ର - ଧାରାବାହିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩

ଶିଖା : ୧ ଶିଖା ଧାରାବାହିକ କାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ ଶିଖା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ମାଆ ମାଧବୀ ଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ର କାହାଣୀ। ନିଜ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କୁ ନେଇ ଏ କାହାଣୀ ହୋଇଛି। ଏହା ସମାଜର କିଛି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା କୁ ...

4.9
(67)
52 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1793+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଶିଖା

274 5 5 ମିନିଟ୍
02 ଅଗଷ୍ଟ 2023
2.

ଶିଖା : ୨ ( କିନ୍ନର )

200 5 5 ମିନିଟ୍
04 ଅଗଷ୍ଟ 2023
3.

ଶିଖା : ୩ ( ଫୁଲ ପାଛିଆରେ ଶିଖା )

184 5 5 ମିନିଟ୍
07 ଅଗଷ୍ଟ 2023
4.

ଶିଖା : ୪ ( ମାଧବୀଙ୍କ ଅତୀତ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଶିଖା : ୫ ( ପ୍ରତିଜ୍ଞା )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଶିଖା : ୬ ( ଭଡା ଘର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଶିଖା : ୭ ( ଅନୁମତି )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଶିଖା : ୮ ( ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିଶନ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଶିଖା : ୯ ( ହଳଦୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked