pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ଶେଷ ସଂପର୍କ"
"ଶେଷ ସଂପର୍କ"

"ଶେଷ ସଂପର୍କ"

ଡ୍ରାମା

ଧାରାବାହିକ

ସଂପର୍କ!ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ସହ ସ୍ନେହ, ମମତା ରେ ବନ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ସଂପର୍କ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ କାହା ପାଇଁ କାହା ମନରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ସେହି ଅପ୍ରିୟ ମମତା ରେ ବନ୍ଧା ସୁରଜ ବାବୁ ଙ୍କ ପରିବାର। ...

4.7
(2.6K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.6L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୧

8K+ 4.4 3 ମିନିଟ୍
13 ମେ 2020
2.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୨

5K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
14 ମେ 2020
3.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୩

4K+ 4.6 3 ମିନିଟ୍
18 ମେ 2020
4.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୪

4K+ 4.6 4 ମିନିଟ୍
21 ମେ 2020
5.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୫

4K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
25 ମେ 2020
6.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

"ଶେଷ ସଂପର୍କ" ଭାଗ-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ