pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଶେଷ ବର୍ଷ
ଶେଷ ବର୍ଷ

ଶେଷ ବର୍ଷ

ଗତ ବର୍ଷରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଦେଇଥିଲା  I ଡାଏରୀଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ ତା’ ଦେହରେ କଲମର କାଳି ଚିନ୍ହ ମାଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା  I ମୁଁ ଦିନେ ଭାଇକୁ ପଚାରିଥିଲି  ଭାଇ  ! ଏ ଡାଏରୀରେ କ’ଣ ଲେଖିବି ଯେ  I ଭାଇ କହିଥିଲା ...

4.8
(7.0K)
15 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
226688+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୧)

4K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
20 ଜୁନ 2021
2.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୨)

3K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
21 ଜୁନ 2021
3.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୩)

3K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
21 ଜୁନ 2021
4.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked