pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଶେଫାଳି
ଶେଫାଳି

ଶେଫାଳି

ଶେଫାଳି ଆଲୋ ଏ ଶେଫାଳି କେତେ ଡାକ ପକେଇଲିଣି ଡାକି ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି ସୁଖିଗଲାଣି ପଛେ ଏ ଝିଅ ଓ ପଦେ କରୁଛି ହେଲେ । ଏମିତି ଭାବେ ଡାକ ପକେଇ ଥାନ୍ତି ମନୋରମା ଝିଅ ଶେଫାଳି କୁ ।ହେଲେ ସେ କୋଉ ଶୁଣୁଛି ସେ ତ ପଢାରେ ଏମିତି ମସଗୁଲ ଯେ ତାକୁ ...

4.9
(4.8K)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
212950+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଶେଫାଳି

3K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
11 ଜୁନ 2022
2.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-2

2K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
14 ଜୁନ 2022
3.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-3

2K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
15 ଜୁନ 2022
4.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଶେଫାଳି ଭାଗ -16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଶେଫାଳି ଭାଗ-20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked