pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କ ଭିଡ।ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ରେ ରାଗ ଆଉ ଘୃଣା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ର ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଭଳି ଝକମକ ହେଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ।କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାହାରି ଆସିଲେ।ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ...

4.9
(246)
48 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
6113+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

954 5 5 ମିନିଟ୍
02 ଜୁନ 2022
2.

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

803 4.8 5 ମିନିଟ୍
02 ଜୁନ 2022
3.

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

732 4.9 5 ମିନିଟ୍
05 ଜୁନ 2022
4.

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked