pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ
ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ

ନା, ନା, ସତ. ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମା ଛାଡିବିନି. ନା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନା କୋଉ ଜନ୍ମରେ. ଏତିକି କଥା ଶୁଭିଚି. ତା ପରେ ଖାଲି ନିଆଁ ଆଉ ନିଆଁ. କ୍ରିଶ ଦେହରୁ ଖାଲି ଝାଳ ବୋହୁଥିଲା. ସେ ଖଟରେ ଶୋଇରହି ନିଦରେ ବିଳ ବିଳାଉ ଥିଲା ବଞ୍ଚାଓ, ବଞ୍ଚାଓ. ଅତି ...

4.8
(441)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
28682+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ

4K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
25 ଜୁଲାଇ 2021
2.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -2

3K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
03 ଅଗଷ୍ଟ 2021
3.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -3

2K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2021
4.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ ଭାଗ -10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସେଇ ଅଭୁଲା ରାତିର ସାଥୀ (ଶେଷ ଭାଗ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked