pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧
💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧

ଧାରାବାହିକ

(କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ । ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ସହ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।) ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ।ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଖିକୁ କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସୁ ନ ଥାଏ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ । କେତେବେଳେ ଛାତକୁ ଅନେଇ ଚିତ୍ ...

4.8
(26.1K)
19 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1610757+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧

26K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୨

22K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୩

22K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

💞 ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ 💞: ଭାଗ - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

💞 ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ 💞: ଭାଗ - ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

💞 ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ 💞 ଭାଗ - ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

💞 ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ 💞: ଭାଗ - ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked