pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସୀତା ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ
ସୀତା ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ

ସୀତା ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ

ପୌରାଣିକ
ଶିକ୍ଷଣୀୟ

ସଂସାରର ପତିବ୍ରତା ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତିପରାୟଣ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚରେ ।ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ନାରିଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ,ସର୍ବଥା ଆଦର୍ଶସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅନୁକରଣୀୟ,ସେଥିରେ କହିବାର ବା କଣ ...

7 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
342+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସୀତା ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ

140 5 1 ମିନିଟ
24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
2.

ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ

73 5 2 ମିନିଟ୍
27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
3.

ସହିସଷ୍ଠୁତା

47 5 1 ମିନିଟ
28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ବନରେ ସୀତାଙ୍କ ପତିସେବା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ନିର୍ଭୟତା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked