pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସେଦିନ ରାତିର କଥା
ସେଦିନ ରାତିର କଥା

ସେଦିନ ରାତିର କଥା

ଧାରାବାହିକ
ଭୁତ କଥା

( ଧାରାବାହିକ ଭୂତ ଗପ ଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଶା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲଲାଗିବ...। କିଛି ସତ କିଛି କଳ୍ପନା।  ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ମତେ ଜଣେଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ )

4.5
(288)
22 मिनिट्स
ପଢିବା ସମୟ
17407+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୧👺👺👺

2K+ 4.6 2 मिनिट्स
29 जुन 2021
2.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା (ପିଲା କନ୍ଦେଇ)👻👻👻

2K+ 4.5 3 मिनिट्स
30 जुन 2021
3.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୩। (ବାରଡାଙ୍ଗୁଆ)👹👹👹

1K+ 4.5 2 मिनिट्स
01 जुलै 2021
4.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୪(ପିଲା ଖାଇ ବରଗଛ)☠️🌳☠️🌳☠️🌳

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୫ (ହାଡବାଇ)💀💀💀💀

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୬ ( ଘାଟି ରାସ୍ତା)☠️☠️☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୭ ( ଅଭିଶପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୮ ( ବିଷ୍ଠାଚରି ଡାହାଣୀ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୯ (ମୋ ଶାଶୂଙ୍କ ଆତ୍ମା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସେଦିନ ରାତିର କଥା ଭାଗ-୧୦ (ସବୁଦିନ ଛାତ କୁ କିଏ ଯାଇଛି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked