pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା
ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା

ଧାରାବାହିକ

ଏ କାହାଣୀ ଅକୁହା କାହାଣୀ l ଯାହା ଗୋଟେ ନାରୀ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାଏ l ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କେହି ଜଣେ ଆଖି ରୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତା କଥା ଗୁଡିକୁ l କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ବପ୍ନ ରେ ରହିଯାଏ l ସମସ୍ତେ ମନ ଖୋଲି କହିପାରନ୍ତିନି ନିଜ କଥା l ବହୁ କଥା ...

4.9
(4.3K)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
145987+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା

3K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
07 ଜୁନ 2022
2.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା (ଭାଗ -2)

2K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
08 ଜୁନ 2022
3.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -3)

2K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
09 ଜୁନ 2022
4.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ - 4 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା (ଭାଗ - 5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -8 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ - 11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -12)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା (ଭାଗ - 14)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ - 15)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ - 16)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -17)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -18)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ - 19)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ସେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ( ଭାଗ -20)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked