pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସେ ଦୁଇ ଆଖି

ସେ ଦୁଇ ଆଖି

ରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Anjali Mandangi
4.9
6896 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 3028 ରିଭିୟୁ
225529
13 ଘଣ୍ଟା
152 ଭାଗ
‌    - ::(ସେ ଦୁଇ ଆଖି)::- ଆଜକୁ ଆଠବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ । ନା କେବେ ବଦଳିଛି ନା କେବେ ପୂରା ହୋଇଛି । ସବୁ ବେଳେ ଅଧା ସ୍ବପ୍ନ । ସେହି ଦୁଇ ଆଖି । - କିଏ ତୁମେ ?????? ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ । ...
225529
13 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
‌    - ::(ସେ ଦୁଇ ଆଖି)::- ଆଜକୁ ଆଠବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ । ନା କେବେ ବଦଳିଛି ନା କେବେ ପୂରା ହୋଇଛି । ସବୁ ବେଳେ ଅଧା ସ୍ବପ୍ନ । ସେହି ଦୁଇ ଆଖି । - କିଏ ତୁମେ ?????? ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ । ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ -୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ -୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ -୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ -୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ- ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ -୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଭାଗ -୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ - ୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ -୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ