pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସେ ଦୁଇ ଆଖି
ସେ ଦୁଇ ଆଖି

ସେ ଦୁଇ ଆଖି

ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

‌    - ::(ସେ ଦୁଇ ଆଖି)::- ଆଜକୁ ଆଠବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ । ନା କେବେ ବଦଳିଛି ନା କେବେ ପୂରା ହୋଇଛି । ସବୁ ବେଳେ ଅଧା ସ୍ବପ୍ନ । ସେହି ଦୁଇ ଆଖି । - କିଏ ତୁମେ ?????? ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ । ...

4.9
(10.2K)
14 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
323168+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସେ ଦୁଇ ଆଖି

4K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
22 ମେ 2022
2.

ଭାଗ-୨ (ତାରା ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ ଙ୍କ ଘରେ )

3K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
23 ମେ 2022
3.

ଭାଗ -୩ (ତାରା ହେଲେ ଅପମାନିତ)

3K+ 4.9 7 ମିନିଟ୍
24 ମେ 2022
4.

ଭାଗ -୪ (କୋର୍ଟ ମାରିଜ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ-୫ (ତାରା ଏବଂ ମନ୍ଦିରା ହେଲେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ -୬ (ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ଚାଲ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ -୭ (ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ -୮ (ପ୍ରିୟା କଲେ RR ମହଲରେ ଡିନର)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ -୯ ( ତାରା ଏବଂ ରାଜ୍ ଗଲେ ପାର୍ଟିକୁ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ- ୧୦ (ପ୍ରତିଯୋଗିତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ -୧୧ (ତାରା କଲେ ଡାନ୍ସ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ -୧୨ (ମନ୍ଦିରାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ - ୧୩ (ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଫେଲ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ -୧୪ (ମନ୍ଦିରାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଓଲଟା ପଡ଼ିଲା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ -୧୫ (ମନ୍ଦିରାଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ -୧୬ (ମନ୍ଦିରା ମାଗିଲେ ନ୍ୟାୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ -୧୭ ( ମନ୍ଦିରାଙ୍କର ସବୁ ଖେଳର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ - ୧୮ (ବିପଦ ଟଳିଗଲା )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ -୧୯ (ରାଜ୍ ଏବଂ ତାରା )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ -୨୦ (ତାରା ଗଲେ ହଷ୍ଟେଲ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked