pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
Scary story
Scary story

Scary story

#story 1: ମାଆ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେ ବେଳେ ସେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଜାଗା ରହୁ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଏକ ଡାହାଣୀ ରହୁ ଥିଲା । ସେ କାହାର ଘର ପିଣ୍ଡା ବସିବ ଏହି ପରିବାର ଜଣେ ଛୁଆ ମରିବ ମାନେ ମରିବ । ଦିନେ ସେ ମାଆ ଘର ପିଣ୍ଡା ...

4.7
(96)
28 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
3778+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

mysterious story

634 4.9 2 ମିନିଟ୍
30 ଡିସେମ୍ବର 2022
2.

ଗୌରବ ତିୱାରୀ

478 4.6 2 ମିନିଟ୍
31 ଡିସେମ୍ବର 2022
3.

The dead love

444 4.7 1 ମିନିଟ
02 ଜାନୁୟାରୀ 2023
4.

near death experience

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

Robert doll

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

Creepy night

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କଳା ଯାଦୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

Noh ka likai waterfall

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

Perron family

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

snedeker house

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

the enfield poltergeist

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଆଚେରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମେହେନ୍ଦିପୁର ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ମେଥି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked