pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସତୀ
ସତୀ

ସତୀ

ଧାରାବାହିକ

ଶୀତ ର ଚାଦର ତଳୁ ଆଦିଙ୍କ ସୁନେଲି କୀରଣ ମୁଣ୍ଡଟେକି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ। ବସନ୍ତର ବାଆରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ର ଫୁଲ ସବୁ ପବନ ସହ ଦୋଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ନଦୀ ପାଖରେ ବସି ଶିଖା ଭାବୁଥିଲି ତାର ପିଲାଦିନ ର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ । ...

4.6
(522)
21 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
72645+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସତୀ

10K+ 4.5 2 ମିନିଟ୍
16 ଜାନୁୟାରୀ 2021
2.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ -1

8K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
17 ଜାନୁୟାରୀ 2021
3.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ -2

8K+ 4.6 1 ମିନିଟ
19 ଜାନୁୟାରୀ 2021
4.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ -3

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ- 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ -5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ-6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ-7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ -8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

।। ସତୀ ।। ଭାଗ -9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

।। ସତୀ ।। ଶେଷ ଭାଗ 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked