pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସାଥିରେ
ସାଥିରେ

ପ୍ରେମ

4.9
(844)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
15671+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା

1K+ 5 5 ମିନିଟ୍
26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

ଅତୀତର କିଛି ପୃଷ୍ଠା

859 5 5 ମିନିଟ୍
26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ସଂଯୋଗ

764 5 5 ମିନିଟ୍
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭୁଲ ବୁଝିବା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅଭୟର ଅତୀତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

କଣ ଏହା ପ୍ରେମ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବନ୍ଧୁତାର ଆରମ୍ଭ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଆକର୍ଷଣ ନା ପ୍ରେମ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅରୁଣର ପ୍ଲାନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଈର୍ଷା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked