pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସପ୍ତମ ଋତୁ
ସପ୍ତମ ଋତୁ

ସପ୍ତମ ଋତୁ

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ସମୟ ସକାଳ ଆଠଟା। ସୁର ବାବୁ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ବଗିଚା ରେ ପଡ଼ି ଥିବା ବେତ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଖବର କାଗଜ ପଢୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ହାତରେ ଥାଏ କଫି କପ୍। ଚା ପିଇବାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସୁର ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ପୁରା ପୁରି ...

35 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1593+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସପ୍ତମ ଋତୁ

309 5 5 ମିନିଟ୍
24 ଡିସେମ୍ବର 2022
2.

ସପ୍ତମ ଋତୁ

250 5 5 ମିନିଟ୍
27 ଡିସେମ୍ବର 2022
3.

ସପ୍ତମ ଋତୁ

202 5 5 ମିନିଟ୍
03 ଜାନୁୟାରୀ 2023
4.

ସପ୍ତମ ଋତୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସପ୍ତମ ଋତୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସପ୍ତମ ଋତୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସପ୍ତମ ଋତୁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked