pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସଂକଳ୍ପ
ସଂକଳ୍ପ

ସଂକଳ୍ପ

ଧାରାବାହିକ

କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯୁବପିଢିର ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନର ଅବତାରଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ...

4.8
(881)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
20722+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସଂକଳ୍ପ

1K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
15 ଫେବୃୟାରୀ 2022
2.

ସଂକଳ୍ପ -୨

867 4.8 3 ମିନିଟ୍
15 ଫେବୃୟାରୀ 2022
3.

ସଂକଳ୍ପ-୩

750 4.8 2 ମିନିଟ୍
16 ଫେବୃୟାରୀ 2022
4.

ସଂକଳ୍ପ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସଂକଳ୍ପ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସଂକଳ୍ପ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସଂକଳ୍ପ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସଂକଳ୍ପ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସଂକଳ୍ପ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସଂକଳ୍ପ_୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସଂକଳ୍ପ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସଂକଳ୍ପ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସଂକଳ୍ପ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସଂକଳ୍ପ _୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସଂକଳ୍ପ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସଂକଳ୍ପ -୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସଂକଳ୍ପ -୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ସଂକଳ୍ପ _୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସଂକଳ୍ପ -୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ସଂକଳ୍ପ -୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked