pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ"
"ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ"

"ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ"

ଜୀବନର ଏକ ଉତ୍ସବ । ତାକୁ ପାଳି ନପାରିଲେ ଜୀବନ ଉତ୍ସବମୟ ହୋଇପାରେନା । ହରିବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେଏମିତି କିଛି ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଭୁଲି ସେ ଦି ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ..                      ...

4.5
(188)
19 मिनट
ପଢିବା ସମୟ
12519+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ : ପ୍ରଥମ ଭାଗ(୧)

2K+ 4.4 2 मिनट
17 नवम्बर 2020
2.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ-ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ (୨)

1K+ 4.3 1 मिनट
18 नवम्बर 2020
3.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ :ଭାଗ-୩

1K+ 4.5 1 मिनट
22 नवम्बर 2020
4.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ:ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ ଭାଗ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ: ଷଷ୍ଠ ଭାଗ (୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ -ସପ୍ତମ ଭାଗ : ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ- ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ (୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ : ନବମ ଭାଗ (୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ: ଦଶମ ଭାଗ (୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

"ସଂଜ୍ଞା ହୀନ ପ୍ରେମ":ଏକାଦଶ ଭାଗ (୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

"ସଂଜ୍ଞା ହୀନ ପ୍ରେମ"-ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗ (୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked