pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସଂଜ୍ଞା ହୀନ ସମ୍ପର୍କ
ସଂଜ୍ଞା ହୀନ ସମ୍ପର୍କ

ସଂଜ୍ଞା ହୀନ ସମ୍ପର୍କ

ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ସଂଜ୍ଞା ହୀନ! ହଁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ ? ମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କେବଳ ନାରୀ ଟିଏ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ ସବୁବେଳେ ।ନାରୀ ଟିଏ ହିଁ ଧୋକା ଖାଏ ସବୁବେଳେ । କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ...

4.9
(791)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
21162+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସଂଜ୍ଞା ହୀନ ସମ୍ପର୍କ

1K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

ଭାଗ -୨

668 4.8 3 ମିନିଟ୍
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

ଭାଗ - ୩

524 4.8 3 ମିନିଟ୍
03 ଅକ୍ଟୋବର 2021
4.

ଭାଗ - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked