pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତ କୋଠି...!
ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତ କୋଠି...!

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତ କୋଠି...!

ଧାରାବାହିକ

କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଳ୍ପନିକ......। ସେଦିନ ଅର୍ପଣକୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଅଫିସ୍ ରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ମିଳିଥାଏ । ସେ ବହୁତ୍ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରେ , ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କୁହେ କି ଅଫିସ୍ ରୁ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ...

4.7
(361)
54 मिनट
ପଢିବା ସମୟ
22098+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତ କୋଠି...!

2K+ 4.7 5 मिनट
07 जुलाई 2021
2.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତ କୋଠି -୨

2K+ 4.7 5 मिनट
11 जुलाई 2021
3.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତକୋଠି-୩

2K+ 4.8 5 मिनट
13 जुलाई 2021
4.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତକୋଠି-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତକୋଠି -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତକୋଠି -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତକୋଠି -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତକୋଠି -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତକୋଠି -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସେଇ ଭୂତକୋଠି -୧୦(ଅନ୍ତିମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked