pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମରହସ୍ୟ
Anuradha Nath
4.8
263 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 71 ରିଭିୟୁ
27220
28 ମିନିଟ୍
11 ଭାଗ
ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେ କିଏ କଉଠି ଅଛ ଦଉଡି ଆସ,  ହରିପୁର ଗ୍ରାମ ଜମିଦାର ଙ୍କ ଝିଅ ପାଣି ରେ ଵୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଧାର କର.... ରାଧା ମା ଙ୍କୁ କିଏ ଉଧାର କର। ହଠାତ୍ ରାମପୁର ଗ୍ରାମ ର ରାଜୁ ପାଣି କୁ ଡେଇଁ ...
27220
28 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେ କିଏ କଉଠି ଅଛ ଦଉଡି ଆସ,  ହରିପୁର ଗ୍ରାମ ଜମିଦାର ଙ୍କ ଝିଅ ପାଣି ରେ ଵୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଧାର କର.... ରାଧା ମା ଙ୍କୁ କିଏ ଉଧାର କର। ହଠାତ୍ ରାମପୁର ଗ୍ରାମ ର ରାଜୁ ପାଣି କୁ ଡେଇଁ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ (ଭାଗ 6)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ (ଭାଗ 7)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ( ଭାଗ 8)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ମୋଡ ( 9)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ (ଭାଗ 10)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼.... ଭାଗ 11(ଶେଷ ଭାଗ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ