pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼
ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼

ଧାରାବାହିକ

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେ କିଏ କଉଠି ଅଛ ଦଉଡି ଆସ,  ହରିପୁର ଗ୍ରାମ ଜମିଦାର ଙ୍କ ଝିଅ ପାଣି ରେ ଵୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଧାର କର.... ରାଧା ମା ଙ୍କୁ କିଏ ଉଧାର କର। ହଠାତ୍ ରାମପୁର ଗ୍ରାମ ର ରାଜୁ ପାଣି କୁ ଡେଇଁ ...

4.8
(281)
28 मिनिट्स
ପଢିବା ସମୟ
28966+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ (ଭାଗ 1)

4K+ 4.7 3 मिनिट्स
08 जुलै 2020
2.

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ (ଭାଗ 2)

2K+ 4.8 3 मिनिट्स
12 जुलै 2020
3.

ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ମୋଡ (ଭାଗ 3)

2K+ 4.6 3 मिनिट्स
15 जुलै 2020
4.

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ (ଭାଗ 4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ (ଭାଗ 5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ (ଭାଗ 6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ (ଭାଗ 7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସମ୍ପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ( ଭାଗ 8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ମୋଡ ( 9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ (ଭାଗ 10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼.... ଭାଗ 11(ଶେଷ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked