pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......
ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

'ନମସ୍ତେ ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ଘରଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟ ରାଣୀ' ଏମିତି ମଧୁର ସ୍ଵରରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ପ୍ରୀୟମ୍ବର ବାବୁ ଙ୍କ ଠାକୁର ଘରୁ ଘରଣୀ ମାନଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ.... ଦାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ...

4.9
(4.5K)
10 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
154341+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର....

2K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
26 ଅକ୍ଟୋବର 2022
2.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର.....

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
27 ଅକ୍ଟୋବର 2022
3.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର.....

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
28 ଅକ୍ଟୋବର 2022
4.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର.....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହୃଦୟ ର......

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked