pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସମ୍ଭାଵୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ......
ସମ୍ଭାଵୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ......

ସମ୍ଭାଵୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ......

ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ଝିଅର ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଏ ଧାରାବାହିକ ଟି ଆଧାରିତ.....। ଆଜି ବି କେତେକ ଅନାଥ ଅଲୋଡ଼ା ଶିଶୁ ମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପ୍ରଶ୍ନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ...

4.9
(309)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
10074+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସମ୍ଭାଵୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ......

537 5 1 ମିନିଟ
13 ଜୁଲାଇ 2021
2.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୨

377 5 2 ମିନିଟ୍
14 ଜୁଲାଇ 2021
3.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୩

340 5 1 ମିନିଟ
14 ଜୁଲାଇ 2021
4.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସମ୍ଭାବୀ ରୁ ମାନ୍ୟତା ଯାଏଁ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked