pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସମୟର ଖେଳ
ସମୟର ଖେଳ

ସମୟର ଖେଳ

ଧାରାବାହିକ

❤ଆମ ପଡ଼ାରେ  ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ସରିକି ତିରିଶ ଖନ୍ଡେ ଘର।ଆଗ କୁ ବି ସେମିତି ଦୁଇଶ ପାଦ ଦୂରକୁ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେଇକି ଆଉ କୋଡିଏ ସରିକି ଘର ଥିଲା।ସବୁ ଘର ଛାତ ନାଲି ଟାଇଲ ରେ ।ପାହାଡିଆ ଜାଗା ତ ବହୁତ୍ ଗରମ କୁ ବହୁତ୍ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ।ସମୁଦ୍ର ଠୁ ...

4.8
(424)
2 மணி நேரங்கள்
ପଢିବା ସମୟ
18455+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସମୟର ଖେଳ

1K+ 4.6 3 நிமிடங்கள்
21 பிப்ரவரி 2021
2.

ସମୟର ଖେଳ

904 4.7 3 நிமிடங்கள்
22 பிப்ரவரி 2021
3.

ସମୟର ଖେଳ

820 5 3 நிமிடங்கள்
23 பிப்ரவரி 2021
4.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ସମୟର ଖେଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked