pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ
ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ

ଧାରାବାହିକ

ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଲିପି ପରିବାର କୁ ନବ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ,ଉପନ୍ୟାସ ଓ କବିତା ରଚନା କରି ପାରିଛି । ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ...

4.9
(13.8K)
22 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
618014+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ - ୦୧ )

6K+ 4.6 3 मिनट
05 जनवरी 2021
2.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ - ୦୨ )

4K+ 4.6 4 मिनट
18 जनवरी 2021
3.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୦୩ )

3K+ 4.8 3 मिनट
19 जनवरी 2021
4.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ - ୦୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୦୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ - ୦୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୦୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୦୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ - ୦୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୨ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ - ୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୧୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ସମୟ ହାତରେ ଡୋରୀ ( ଭାଗ -୨୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked