pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
*ସଳିତା*
*ସଳିତା*

*ସଳିତା*

ଧାରାବାହିକ

ବାଲକୋନି ର କୋଣ ରେ ଥିବା ଝୁଲା ରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ସବିତା ଦେବୀ ପ୍ରତିଦିନ ନିରେଖି ଦେଖନ୍ତି ଘର ବାହୁଡା ସବିତା ଙ୍କୁ ା ସହଜେ ତ ଆଜି ଫଗୁଣ ର ପହିଲି ବସନ୍ତ ର ସଂଧ୍ୟା, ପ୍ରତିଚୀ ଦିଗ ରେ ସତେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ସହିତ ଫଗୁ ...

4.9
(341)
6 तास
ପଢିବା ସମୟ
17414+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

*ସଳିତା*

897 4.6 5 मिनिट्स
04 मार्च 2022
2.

*ସଳିତା * ଭାଗ - ୨

588 5 6 मिनिट्स
05 मार्च 2022
3.

*ସଳିତା* ଭାଗ - ୩

531 5 5 मिनिट्स
08 मार्च 2022
4.

*ସଳିତା* ଭାଗ - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

*ସଳିତା* ଭାଗ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

* ସଳିତା* ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

* ସଳିତା* ଭାଗ - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

* ସଳିତା*ଭାଗ- ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

*ସଳିତା* ଭାଗ - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

*ସଳିତା*ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

*ସଳିତା* ଭାଗ- ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

*ସଳିତା * ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

* ସଳିତା * ଭାଗ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

*ସଳିତା * ଭାଗ- ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

*ସଳିତା* ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

*ସଳିତା* ଭା଼ଗ -୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

*ସଳିତା *ଭାଗ-୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

*ସଳିତା * ଭାଗ- ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

*ସଳିତା*ଭାଗ-୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

*ସଳିତା* ଭାଗ -୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked