pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସାହାନାଇ
ସାହାନାଇ

ବିବାହ l " ବିବାହ " ଏକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହା କେଵଳ ଅନୁଭବ କରି ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ l ଏକଥା ନୁହଁ ଯେ" ବିବାହ" ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଠେଇ, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଆରାମ ସେ କିଣି ଖାଇ ପାରିବ, ...

4.8
(181)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
9849+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସାହାନାଇ

822 4.7 5 ମିନିଟ୍
09 ଜୁନ 2022
2.

ସାହାନାଇ

657 4.9 5 ମିନିଟ୍
11 ଜୁନ 2022
3.

ସାହାନାଇ

604 4.9 5 ମିନିଟ୍
17 ଜୁନ 2022
4.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସାହାନାଇ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked